02873004757

Tag: xuất nhập khẩu hàng hóa

wto-xuat-nhap-khau

04

Th22017
Sau 10 năm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), các ngành dịch vụ xuất nhập khẩu trọn gói tăng 3,5 lần vào năm 2016 so với $ 50000000000 đạt được trong năm 2006; thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) cũng tăng gấp đôi thời điểm ... Read More