02873004757

Tag: xuat nhap khau

xuat nhap khau nong lam

26

Th122016
Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tổng kim ngạch của các dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy sản đạt 2.7 tỷ đô la vào tháng đưa tổng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm lên 20,6 tỷ USD ... Read More
thu-tuc-hai-quan

08

Th22016
Để hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN năm 2016, Tổng cục Hải quan đã ban hành và yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan triển khai Chỉ thị 1055/CT-TCHQ ngày 3-2-2016 về triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2016 trong toàn ... Read More
xuat-nhap-khau-1

16

Th102015

Xuất nhập khẩu

0    
Theo định hướng của chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia năm 2016 . Từ 2014, kim ngạch hàng hoá của các công ty xuất khẩu đã đạt mức 150 tỷ USD, tăng 13,6% so với năm 2013, xuất siêu gần  2 tỷ USD. Tình hình kinh tế trong nước ... Read More