02873004757

Tag: cước vận tải quốc tế

gia-cuoc-van-tai-gia-re

26

Th112016
Dịch vụ vận tải quốc tế - một trong những ngành dịch vụ trẻ nhưng có sự phát triển vũ báo nhất trong nền kinh tế nước ta. Nó đóng vai trò then chốt trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa quốc tế. Chính vì vậy, việc tìm hiểu ... Read More
cty-xuat-nhap-khau-hcm

24

Th112016
Dịch vụ vận tải quốc tế cùng cách tính cước vận chuyển quốc tế là một trong những vấn đề liên quan mật thiết tới hoạt động xuất nhập khẩu; nó chi phối tới giá trị hàng hóa sau khi xuất nhập khẩu cũng như sự thành bại của ... Read More