Dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác, sự lựa chọn tối ưu