Áp dụng khai báo thủ tục hải quan điện tử 13 tỉnh thành